ŁUKASZ BAŁONIAK  - WYRÓŻNIENIE
LAUREATKA PUBLICZNOŚCI
BOGUMIŁA ROZWADOWSKA  - WYRÓŻNIENIE

ŁUCJA PLUTA  - WYRÓŻNIENIE

MIKOŁAJ CZYŻOWSKI- WYRÓŻNIENIE

NIKODEM BIALIK Laureat Konkursu „ZŁOTE POINTY 2020 ON-LINE” i tytuł „NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKÓŁ BALETOWYCH W POLSCE ROKU 2020”

RULES AND REGULATIONS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/ APPLICATION FORM

REGULAMIN STYPENDIA

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Baletowego „Złote Pointy, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie, oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Partnerami konkursu są: Teatr Polskim w Szczecinie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Instytut Muzyki i Tańca oraz Związek Artystów Scen Polskich.  

2. Regulamin tegorocznego Konkursu zostaje zmieniony i przystosowany do przeprowadzenia Konkursu w formie on-line w związku z regulacjami przyjętymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

3. Celem Konkursu jest prezentacja i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół baletowych, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu kariery zawodowej.  

4. W Konkursie biorą udział uczniowie polskich i zagranicznych szkół baletowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali dyplom ukończenia szkoły baletowej i zostali zgłoszeni do Konkursu w terminie do 15 stycznia 2020 roku.  

5. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w dniu 26 września 2020 roku.  

6. Dyrektorzy szkół baletowych przesyłają do 31 sierpnia 2020 roku drogą mailową na adres balet@post.pl:  nagrania uczestników prezentujących zgłoszony program.  

7. Z przesłanych nagrań Organizator Konkursu montuje film: I część prezentacja uczestników w technice tańca klasycznego, II część – prezentacja układów dowolnych.  

8. W dniu Konkursu dwa ww. filmy zostaną udostępnione do obejrzenia członkom Jury i obserwatorom Konkursu oraz publiczności składającej się z Internautów.  

9. W dniu Konkursu Internauci będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji uczestników na https://www.facebook.com/fundacjabalet/ przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26 września do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.  

10. Internauci będą mogli wybrać Laureata Publiczności. Głosowanie będzie przebiegało w następujący sposób:  a. każdy internauta będzie mógł oddać jeden głos na uczestnika używając jednego adresu mailowego  b. głos oddajemy za pomocą Ankieta Google https://forms.gle/oamC5sejKThWcnZRX6   c. Ankieta Google będzie aktywna przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26 września do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.  

11. Spotkanie jury rozpocznie się na żywo w dniu Konkursu o godzinie 19.0013.  

12.  Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie Konkursu www.fundacjabalet.pl i https://www.facebook.com/fundacjabalet/             27 września 2020 roku o godzinie 17.00 wraz z wynikami głosowania na Laureata Publiczności.        

 

Fundacja Balet działająca w Polsce od 29 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, jest pomysłodawcą i głównym organizatorem ww. konkursów, dzięki którym co roku w Szczecinie spotykają się absolwenci, uczniowie i pedagodzy wszystkich polskich zawodowych szkół baletowych oraz innych europejskich szkół baletowych. Proces kształcenia tancerza baletu w Polsce trwa 9 lat i obejmuje 5 lat w szkole podstawowej oraz 4 lata w szkole średniej. To lata wielkiej pracy, wyrzeczeń, sukcesów, porażek. To lata skupienia nad rozwojem wszechstronnych tanecznych umiejętności technicznych obejmujących przede wszystkim balet klasyczny oraz wiele innych od tańca ludowego zaczynając, na współczesnym kończąc. To wreszcie lata oczywistej zmiany fizyczności ciała i zdobywanie umiejętności panowania nad nim. Udział w konkursie i zdobycie tytułu Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce jest więc wspaniałym zwieńczeniem tej długiej drogi realizacji swojej pasji, jaką jest balet, czy jak ktoś woli – taniec. Historia przyznawania przez Fundację Balet tytułu Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce sięga 1994 roku, ale ZŁOTE POINTY to również szansa dla utalentowanych młodszych uczniów polskich szkół baletowych na zdobycie rocznego stypendium artystycznego Fundacji Balet. Kapituła Fundacji rokrocznie przyznaje w drodze konkursu 6 takich wyróżnień. Wielu z tych stypendystów po latach zostaje laureatami konkursu ZŁOTE POINTY, a następnie artystami występującymi na scenach świata. To oni, często po latach, prezentują się już jako gwiazdy podczas Finałowej Gali Gwiazd Baletu wieńczącej konkurs. Dla tych, którzy pamiętają ich jako nastoletnich tancerzy zaczynających swoją karierę na szczecińskim konkursie, wielką radością jest widzieć ich jako wspaniałych, dojrzałych artystów o nieprzeciętnych umiejętnościach artystycznych. Entuzjaści Gali Gwiazd Baletu mają w pamięci doskonałe i efektowne programy Praskiej Szkoły Baletowej czy ubiegłoroczny występ Bytomskiej Szkoły Baletowej. Część tegorocznej Gali wypełni efektowny program artystyczny przygotowany przez abiturientów i uczniów Poznańskiej Szkoły Baletowej. ZŁOTE POINTY od 2008 roku stały się konkursem międzynarodowym. Minione konkursy pokazały, że decyzja o rozszerzeniu formuły z ogólnopolskiej na międzynarodową była ze wszech miar słuszna. Konkurs ZŁOTE POINTY to kolejna międzynarodowa, coraz bardziej atrakcyjna, platforma spotkań tancerzy. To nowe doświadczenia, przyjaźnie, a dla publiczności - jeszcze bardziej różnorodne propozycje artystyczne. Niewątpliwie jest to największe wydarzenie promujące sztukę baletową w Szczecinie, regionie zachodniopomorskim. Jest to również jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, który został na stałe wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz posiada rekomendację Ministra Kultury. Poza szansą zdobycia zaszczytnego tytułu laureata konkursu, uczestnicy mają możliwość uzyskania również innych nagród czy wyróżnień w postaci krajowych lub zagranicznych warsztatów tanecznych. Jedną z nagród dla uczestników konkursu są wakacyjne warsztaty taneczne na Florydzie, fundowane przez Vladimira Issaeva – baletmistrza i dyrektora Arts Ballet Theatre of Florida. Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Teatrem Polskim w Szczecinie, Związkiem Artystów Scen Polskich, Centrum Edukacji Artystycznej, Instytutem Muzyki i Tańca, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Arts Ballet Theatre of Florida. Patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin, patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Szczecin, Radio ESKA, Kurier Szczeciński.  Uczestnicy konkursu oceniani są przez Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą cenieni baletmistrzowie, tancerze i choreografowie, między innymi: Przewodniczącą Jury – prof. Beata Książkiewicz – wykładowca Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, tancerka, pedagog, dyrektor Szkoły Tańca i Baletu „Fouette” w Poznaniu; Ewa Głowacka – pierwsza solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, pedagog, baletmistrz; Rosa Olympia Estrella – tancerka, choreograf, pedagog flamenco i klasycznego tańca hiszpańskiego; prof. Ewa Wycichowska – tancerka, choreograf, pedagog, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie; Uran Azymov - choreograf, pedagog (Białoruś). Vladimir Issaev – baletmistrz, dyrektor Arts Ballet Theatre of Florida; Dominik Muśko – kierownik baletu Opery na Zamku w Szczecinie Andrzej Ziemski – solista baletu XX Wieku Maurice’a Bejarta, pedagog, współtwórca prywatnej szkoły baletowej „Balletomania” w Brukseli; Krzysztof Szymański – tancerz, choreograf, pedagog – ekspert z ramienia sekcji Tańca i Baletu ZASP;  Lekcje konkursowe dla stypendystów prowadzi Uran Azymov, dla absolwentów – Andrzej Ziemski, akompaniuje Sylwia Janicka.  Stypendystów ocenia Kapituła Fundacji Balet przy wsparciu Jury Głównego Konkursu w składzie: Maria Andrzejewska – Prezes Zarządu Fundacji Balet; prof. Warcisław Kunc – dyrektor teatrów operowych, dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu; Adam Opatowicz - dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie; Grzegorz Kotek - wieloletni solista baletu w Szczecinie; Dorota Stankiewicz - wieloletnia solistka baletu w Szczecinie.  Uczestnicy prezentują się podczas dni konkursowych w choreografiach klasycznych i współczesnych.